Kuten aikaisemmissa artikkeleissä mainitaan, Mondioring on vaikea ja haastava laji. Sen vuoksi se on myös mielenkiintoinen ja myös yleisöä viihdyttävä koiraurheilulaji. Tässä kertaamme kilpailutilanteita hieman yksityiskohtaisemmin ja pureudumme koirakon yhteistyöhön sekä varsinkin suojeluosion yksityiskohtiin.

Kolmosluokassa tulokset yli 360 pistettä (90% pisteistä, max. 400, vrt. SG-tulos suojelukokeessa/IPO:ssa) ovat harvinaisia. Ylimmässä luokassa koesuoritus kestää n. 40 minuuttia, jona aikana koiralla ei ole pantaa tai hihnaa. Koiraan ei myöskään saa koskea suorituksen aikana. Kaikki liikkeet tehdään peräkkäin, satunnaisessa järjestyksessä osioiden mukaan.

Koiran on suoriuduttava mm. 7 eri suojeluliikkeestä, joissa maalimiehellä on lupa kuormittaa koiraa ennen puremista (yllätyksellinen tilanne, apuvälineiden käyttö) sekä puremisen aikana. Maalimiehellä/miehillä (max. 2 kpl) on lupa hakea koiran rajoja ja testata koiran halua purra sekä taistella koirakohtaisesti. Tämä tarjoaa haasteita sekä koiralle että ohjaajalle, sillä tilanne pyritään tekemään aina uudenlaiseksi.

Mondioring-kilpailuissa voi olla jokin teema tai sitten kenttä on vain täytetty erilaisella tilpehöörillä: esteillä, hankalilla alustoilla, oheisrekvisiitalla, jopa vesihaudalla. Tuomari (Jury) kehittää hyvinkin yllätyksellisiä tilanteita koiran ja ohjaajan kuormittamiseksi, vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä testataan koiraa ja sen tapaa reagoida.

Useimmissa suojeluosan liikkeissä maalimies on ennen puremista varsin neutraali ja vähäeleinen, mutta juuri ennen puremisen hetkeä koiraa yleensä estetään voimakkaasti. Tämän takia erilaisten hyökkäystekniikoiden ja puremista edeltävän kuormituksen kestäminen on välttämätöntä lajissa pärjäämiseksi. Ehkä juuri näiden seikkojen takia useissa maissa monet työkoiraohjaajat ovat valinneet siviililajikseen Mondioringin. Tämä laji vaatii koiralta vahvoja hermoja ja myös kykyä omaehtoiseen toimintaan.

Maalimiestyöskentely vaikeutuu asteittain luokasta toiseen siirryttäessä. Varsinkin ylimmässä luokassa koiraan kohdistuu paljon painetta sekä ympäristöärsykkeiden että maalimiehen osalta. Koiran täytyy olla viettikestävä, “nollatilassa” suoritusten välissä ja jälleen täydessä vauhdissa kun käsky käy tai kun tilanne vaatii.
Alla käymme läpi vielä muutamia suojeluosuuden koulutukseen liittyviä haasteita:
– suojeluliikkeet on kilpailuissa toteutettu joka kerta eri tavalla ja satunnaisessa järjestyksessä, kaavamaisuutta vältellen
– koiraa voidaan kuormittaa myös ennen puremista tai estää puremismahdollisuus kokonaan esim. kepillä tai apuvälineillä. Tällöin koiran tulee osata itsenäisesti hakea vaihtoehtoinen kohta, johon purra
– osassa harjoituksista maalimies voi lisäksi väistellä koiraa puremishetkellä
– tietyissä harjoituksissa koiran tulee toimia itsenäisesti ilman että sitä käskytetään. Tämä vaatii hyviä hermoja korkeaviettiseltä koiralta, varsinkin kun käytetään useampaa maalimiestä samanaikaisesti
– irrotukset tapahtuvat aina liikkuvasta maalimiehestä kesken kuormituksen
– koeohje ei juurikaan aseta rajoja sille, miten maalimies kuormittaa koiraa puremisen aikana, kunhan koiraa ei vahingoiteta fyysisesti
– mukana on keskeytetty hyökkäys, jossa maksimipisteet saavutetaan ainoastaan kutsuttaessa koira pois sen ollessa muutaman metrin päässä maalimiehestä.
Mondioringin perusperiaatteita

Teoriassa on hyvin vaikeata kuvailla kaikkea tähän kiehtovaan koiraurheilulajiin liittyviä haasteita ja sen yllätyksellisyyttä. Koska tarkoituksena on jäljitellä todellisien tilanteiden yllätyksellisyyttä, voi Mondioring-kilpailukin näyttää erilaiselta kuin aiemmin toteutettu.

Mondioringin tarkoitus on:
– viihdyttää yleisöä
– tarjota asteittain (luokittain) vaikeutuva laji asiaansa omistautuneille koiranohjaajille
Koearvostelussa kiinnitetään huomioita:
– koirien taitoihin
– koirien koulutustasoon
– koiranohjaajan osaamiseen
– ja ennen kaikkea: koirien synnynnäiseen luonteeseen
Mondioring-ohjelma koostuu muiden ring-lajien tapaan kolmesta osiosta:

  1. Tottelevaisuus
  2. Hypyt
  3. Suojelu

Tässä artikkelissa käsittelimme suojeluosion muutamia yksityiskohtia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Kilpailutilanteessa osioiden järjestys arvotaan ja se on sama kaikille kilpailijoille. Internetissä on myös tarjolla videoklippejä erilaisista suorituksista ja kilpailutilanteista, joten on mahdollisuus nähdä Mondioring-suorituksia lähes livenä.

Mondioring on kiehtova laji ja varsinkin kun näkee koirakon täydessä vauhdissa, voi menettää sydämensä lajin monipuolisuudelle ja jännitykselle!