Tässä osiossa käymme läpi Mondioring -kentän vaatimuksia sekä maalimiehen roolia. Tässä artikkelissa saa myös käsityksen lajin vaativuudesta mutta myös sen suomista mahdollisuuksista sekä kilpailijoille että kilpailua seuraavalle yleisölle.

Kentän mitat ovat 60 m kertaa 40 m ja kokonaispinta-ala saa olla 5000 neliömetriä. Suomessa käytetään kenttää, joka täyttää minimihyökkäysmatkat luokittain. Kentän pinta ei saa olla kova, esimerkiksi asfaltti- tai sepelikenttää ei saa käyttää. Siellä ei myöskään saa olla mitään sellaisia esineitä, jotka voisivat vahingoittaa koiraa. Kentän täytyy myös olla asianmukaisesti aidattu ja siinä pitää olla kaksi sisääntuloaukkoa, toinen koirakolle ja toinen maalimiehille.

Kentän merkitseminen, aloituspisteet jne ovat varsin tarkoin määritellyt ja yksityiskohtiin voi tutustua virallisesta Mondioring-kilpailuohjeesta, joka löytyy myös internetistä.

Maalimiehen tehtävät
Vaikka maalimies onkin koiran ja ohjaajan kumppani, hänen tulee olla myös kummankin vastustaja, koska ennen kaikkea hän työskentelee yhdessä tuomarin kanssa auttaen tuomaria arvostelemaan koirien suoritukset.

Passiivisesti käyttäytyvä maalimies on vain liikkuva nukke, joka antaa koiran purra itseään. Koska hänen tehtävänsä on auttaa tuomaria arvioimaan koiran tasoa, hänen on toimittava koiran vastustajana. Koska maalimies käyttää kokosuojapukua, hän voi viedä vastustamisen myös liiallisuuksiin.

Maalimiehen tehtävä on vaikea, mutta hänen täytyy aina toimia reilun urheiluhengen mukaisesti. Puuttumatta maalimiehen tekniseen työskentelyyn, on aina muistettava kolme työskentelyn kultaista sääntöä:

 1. Maalimies on täysin puolueeton
 2. Hän ei koskaan saa aiheuttaa millään tavalla koiralle fyysistä kipua
 3. Hänen täytyy toimia ikään kuin hänellä ei olisikaan suojapukua ja käyttää nopeutta, harhautuksia, uhkaavia eleitä ja väistelyä puolustautuakseen tai vaikuttaakseen koiraan
  Maalimies ei saa missään tapauksessa lyödä koiraa millään esineellä.
  Jos halutaan käyttää asetta, se laukaistaan n 45 asteen kulmassa.
  Kaikkien hyökkäysliikkeiden alussa maalimies sijoittuu 10 – 20 metrin päähän liikkeen aloituskohdasta kentän keskiakselille. Kaikkien pakoliikkeiden alussa maalimies sijoittautuu 10 metrin päähän liikkeen aloituskohdasta kentän keskiakselille. Maalimies ei saa käyttää ääntään eikä antaa suullisia käskyjä koiralle (fyysiset eleet ovat sallittuja).

  Maalimiehillä on oltava käytössään suljettava lepopaikka (teltta tai sisätila), jossa he voivat oleskella silloin, kun eivät työskentele koirien kanssa. Sen on sijaittava vähintään 5 metrin päässä kentästä niin, ettei se häiritse koirien työskentelyä. Kentälle tai sen välittömille rajoille ei saa sijoittaa vesiastioita, jotka voivat häiritä koirien työskentelyä. Etsintä-liikkeen valmistelua varten ohjaajalla tulee olla kentän ulkopuolella piilopaikka. Siellä tulee olla vesiastia, jotta koira voi halutessaan juoda.

  Maalimiehen puku
  Puvun täytyy suojata maalimiestä tehokkaasti ja sen on oltava riittävän joustava, jotta maalimies pystyy liikkumaan helposti ja juoksemaan kevyesti. Puku ei saa olla millään tavalla naurettava, hihat eivät saa olla liian leveät tai liian kovat niin, ettei koira saa niistä otetta. Koiran täytyy voida saada puvusta vähintään 7 cm syvä ote ja koiran suuhun tulevan puvun osan paksuuden on oltava 3-5 cm. Maalimies ei saa tehdä kokeessa pukuun muutoksia koirien välillä.

  Kentällä koira suorittaa useita erilaisia tottelevaisuus-, hyökkäys-, pakohyökkäys-, estehyppy-, nouto- jne tehtäviä, joten koiran taitoja testataan hyvin monipuolisesti. Koiran täytyy osata myös jonkin verran tehdä päätöksiä omaehtoisesti, joten koiran geneettiset ominaisuudet tulevat hyvin esiin, mm älykkyys ja rohkeus. Myös ohjaajan ja koiran yhteistyö tulee varsin hyvin testattua moneen otteeseen.

  Vaikka Mondioring on hyvin vaativa laji, se ei silti ole mahdoton tai liian vaikea sellaisille koirakoille, joilla on kokemusta vastaavista tilanteista (esimerkiksi työkoirat). Sopiviksi koiraroduiksi valikoituvat luonnollisesti useimmiten palveluskoirarodut, joilla geneettiset ominaisuudet jo viittaavat vahvoihin suojeluvaistoihin.

  Myös ohjaajan täytyy olla päättäväinen ja tunnettava Mondioring-laji, jotta yhteistyö sujuisi kitkattomasti ja turhilta virhepisteiltä vältyttäisiin. Rauhallinen ja koiran työskentelyä oikealla tavalla tukeva ohjaaja varmistaa parivaljakon hyvät kilpailupisteet.

  Tarkemmat säännöt ja rajoitukset kilpailutilanteessa saa helposti netin kautta. Koirien kanssa yhteisestä tekemisestä haaveilevat ja erityisesti tottelevaisuus-, suojelulajeja harrastavat saattavat tästä lajista löytää vaativan mutta elämää rikastuttavan harrastuksen vaikka ei huipputasolle tai edes kilpailukentille tähtäisikään.

  Koira on perheen jäsen, kumppani ja parhaassa tapauksessa todellinen uskollinen ystävä, joka uskollisuudessaan päihittää useimmat ihmisetkin.