Mondioring

Mondioring koeohje

Mondioring on FCI:n hyväksymä toinen kansainvälinen suojelukoemuoto IPO:n ohella. Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe.

Mondioring on vaikea ja haastava laji. Kolmosluokassa tulokset yli 360 pistettä (90% pisteistä, max. 400, vrt. SG-tulos suojelukokeessa/IPO:ssa) ovat harvinaisia. Ylimmässä luokassa koesuoritus kestää noin 40 minuuttia. Kaikki liikkeet tehdään peräkkäin satunnaisessa järjestyksessä osioittain. Suojeluosiossa koiran on suoriuduttava seitsemästä erilaisesta suojeluliikkeestä, joissa maalimiehellä on lupa kuormittaa koiraa ennen purua (yllätyksellinen tilanne, apuvälineiden käyttö) sekä purun aikana. Maalimiehellä/-miehillä (max. 2 kpl) on lupa hakea koiran rajoja ja testata koiran halua purra sekä taistella. Maalimiesten käyttämä puku on Ranskan Ring -tyyppinen kokosuojapuku. Tämä mahdollistaa maalimiehen nopean liikkumisen ja tarjoaa koiralle mahdollisuuden valita purukohta tilanteen mukaan.

Mondioring-kilpailuissa voi olla jokin teema tai sitten kenttä on vain täytetty erilaisella rekvisiitalla: esteillä, hankalilla alustoilla, oheisrekvisiitalla, vesihaudalla. Tuomari suunnittelee hyvinkin yllätyksellisiä skenaarioita koiran ja ohjaajan kuormittamiseksi, skenaarioiden vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä testataan koiraa. Useimmissa suojeluosan liikkeissä maalimies on ennen purua varsin staattinen ja vähäeleinen mutta juuri ennen puruhetkeä koiraa yleensä häiritään kepillä tai apuvälinein. Tämän takia erilaisten hyökkäystekniikoiden ja purua edeltävän kuormituksen kestäminen on välttämätöntä lajissa pärjäämiseksi. Ehkä juuri näiden seikkojen takia useissa maissa monet työkoiraohjaajat ovat valinneet siviililajikseen mondioringin. Esimerkiksi Sveitsissä mondioringiin panostetaan voimakkaasti armeijan taholta.

Maalimiestyöskentely vaikeutuu asteittain luokasta toiseen siirryttäessä, varsinkin ylimmässä luokassa koiraan kohdistuu paljon painetta sekä ympäristöärsykkeiden että maalimiehen osalta. Koiran täytyy olla viettikestävä, "nollatilassa" suoritusten välissä ja jälleen täydessä vauhdissa kun käsky käy tai kun tilanne vaatii.

Välinehyökkäys
Anisette de Vulcain

Muutama suojeluosuuden koulutukseen liittyvä haaste:

 • suojeluliikkeet on kilpailuissa toteutettu joka kerta eri tavalla ja satunnaisessa järjestyksessä
 • koiraa voidaan kuormittaa myös ennen purua tai estää purumahdollisuus kokonaan esim. kepillä tai apuvälineillä. Tällöin koiran tulee osata itsenäisesti hakea vaihtoehtoinen kohta johon purra
 • osassa harjoituksista maalimies voi lisäksi väistellä koiraa puruhetkellä
 • tietyissä harjoituksissa koiran tulee toimia itsenäisesti ilman että se on käskyn alla. Tämä vaatii hyviä hermoja korkeaviettiseltä koiralta, varsinkin kun käytetään useampaa maalimiestä samanaikaisesti
 • irrotukset tapahtuvat aina liikkuvasta maalimiehestä kesken kuormituksen
 • koeohje ei juurikaan aseta rajoja sille miten maalimies kuormittaa koiraa purun aikana, kunhan koiraa ei vahingoiteta fyysisesti
 • korkeimmassa luokassa yhtenä liikkeenä on keskeytetty hyökkäys, jossa maksimipisteet saavutetaan ainoastaan kutsuttaessa koira pois sen ollessa muutaman metrin päässä maalimiehestä

navigointikuva

Perusperiaatteita

Mondioringin tarkoitus on viihdyttää yleisöä ja olla asteittain (luokittain) vaikeutuva laji

Koearvostelussa kiinnitetään huomioita:

 • koiran taitoihin
 • koiran koulutustasoon
 • koiranohjaajan osaamiseen
 • ja ennen kaikkea koiran synnynnäiseen luonteeseen

Mondioring-ohjelma koostuu muiden ring-lajien tapaan kolmesta osiosta:

 1. Tottelevaisuus
 2. Hypyt
 3. Suojelu

Osioihin sisältyvien harjoitusten järjestys arvotaan kokeen alussa ja se on sama kaikille kilpailijoille.

Maksimipisteet:

 • Luokka 1 (MR1) 200 pistettä
 • Luokka 2 (MR2) 300 pistettä
 • Luokka 3 (MR3) 400 pistettä

Tulokseen vaadittavat pisteet:

 • Luokka 1 (MR1) 160 pistettä
 • Luokka 2 (MR2) 240 pistettä
 • Luokka 3 (MR3) 320 pistettä

Koulutustunnuksen MR1, MR2 tai MR3 saavuttaakseen on koiran saatava kaksi hyväksyttyä tulosta kyseisestä luokasta.

navigointikuva

Hyökkäystilanne
D'Ark v Nangijala

Maalimies

Aikojen kuluessa maalimiestä on kutsuttu eri nimityksillä: ”Apache” (pohj.amerikkalaisen intiaaniheimon jäsen tai pariisilainen väkivaltainen katuryöstäjä), ”Malfaiteur” (rikollinen), ”Mannequin” (mallinukke), ”Pallaisse” (olkipatja). Amerikassa ”Decoy” (syötti) tai ”Helper” (avustaja).

Maalimies ei saa olla passiivinen henkilö jonka kanssa koiran on helppo taistella vaan maalimies on koiran vastustaja, joka auttaa tuomaria arvioimaan koirien tasoa. Koska maalimiehellä on kokosuojapuku, on olemassa vaara, että hän pystyy liioittelemaan vastarintaansa. Maalimiehen on toimittava samalla tavoin kaikkien luokkaan osallistuvien koirien kanssa. Tämän vuoksi maalimiestyöskentelyssä on kolme perussääntöä:

 1. Maalimies on puolueeton
 2. Maalimies ei saa koskaan, millään tavalla vahingoittaa koiraa fyysisesti
 3. Maalimiehen tulee toimia ikään kuin hänellä ei olisi suojapukua ja siitä syystä käyttää nopeuttaan, erilaisia temppuja, uhkaa ja väistöjä voidakseen vaikuttaa koiraan.

Tuomari on vastuussa maalimiesten työskentelystä.

navigointikuva

Tottelevaisuus

(liikkeiden järjestys arvotaan kokeen alussa)
Vapaana seuraaminen Koiran seuraa ohjaajaa vaihtelevassa kaavioissa (pysähdyksiä, käännöksiä, erilaisia esteitä)
Paikallaanolo
(ohjaaja piilossa)
Koiran tulee pysyä istumassa tai makuuasennossa minuutin ajan ohjaajan ollessa poissa näkyvistä. Suorituksen aikana häiriöitä, esimerkiksi pallon heittoa tai erilaisia ääniä kuten lehtipuhallin.
Ruoasta kieltäytyminen Koira ei saa koskea tai syödä sille tarjottua ruokaa tai jota on tarjolla kentällä suoritusten aikana
Nouto Ohjaajalle annetaan esine joka heitetään 5 metrin päähän. Koiran noutaa esineen leikkimättä ja pureskelematta enimmäisajan puitteissa ja luovuttaa istuallaan
Asennonvaihdot Koiran täytyy vaihtaa asentoja kauko-ohjauksen mukaan liikkumatta paikaltaan. Asennot ovat: Istu, Maahan, Seiso.
Tunnistusnouto Kokeen alussa ohjaaja saa kapulan (15x2x2 cm). Liikkeen aikana ohjaaja laittaa kapulan maahan 30 metrin päähän. Neljä muuta kapulaa asetetaan lähelle ja koiran täytyy etsiä ja tuoda oikea kapula enimmäisajan puitteissa.
Eteenmeno Koiran täytyy juosta suoraan (20m, 30m, 40m luokasta riippuen) ja palata käskystä.

navigointikuva

Hypyt

(liikkeiden järjestys arvotaan kokeen alussa)
Este Koira hyppää aitaesteen yli (maksimikorkeus 1,20m) ja takaisin.
Pituushyppy Koira hyppää pitkän matalan telineen yli (maksimipituus 4m), ei paluu hyppyä.
Palisade eli seinä Koira kiipeää puisen seinän yli (takapuolella ramppi, maksimikorkeus 2,30m). Suoritetaan vain yhteen suuntaan.
pako
Kare-Saran Ånnimanni

navigointikuva

Suojeluosuus eli puruliikkeet

(liikkeiden järjestys arvotaan kokeen alussa)
Hyökkäys edestä
(keppi) + esteen läpi
Maalimies hyökkää koiraa vastaan rätinäkepillä varustettuna. Ennen purua koira ylittää esteen kakkos- ja kolmosluokassa. Maalimies blokkaa kepillä luokasta riippuvalla voimakkuudella.
Hyökkäys edestä (apuvälineet) Maalimies hyökkää koiraa vastaan apuvälineillä varustettuna. Maalimies käyttää apuvälineitä (esimerkiksi: huiskia, kanistereita, ilmapalloja, vettä, kankaita, muovipulloja jne.) koiran häirintään ja kuormittamiseen ennen purua ja purun aikana. Koiraa ei saa satuttaa.
Pako Maalimies pakenee koiraa ja koira hyökkää luvan saatuaan. Maalimies ampuu kaksi kertaa (9 mm) koiran purressa.
Pysäytetty pako Sama kuin edellinen mutta koira kutsutaan ohjaajan luokse ennen purua (maksimipisteet saa, kun koira keskeyttää hyökkäyksen kolmen viimeisen metrin aikana)
Ohjaajan puolustaminen Tässä liikkeessä koiran tehtävä on pysyä ohjaajan lähellä (max 1 m, jonka jälkeen alkaa tulla miinuspisteitä 1piste/metri) kunnes maalimies hyökkää. Ohjaajalla saatetaan teettää monenlaisia tehtäviä, esimerkiksi pallon potkimista, esineiden kantamista ym. Ohjaajaa saatetaan ohjata ylittämään erilaisia pintoja tai laittaa istumaan. Maalimiehet juttelevat ohjaajalle mutta ohjaaja ei saa puhua liikkeen aikana. Olennaisena osana liikkeeseen kuuluu maalimiesten kättely, johon koira ei saa reagoida. Vasta selkesti ohjaajaa kahdella kädellä läppäisemällä tehty hyökkäys aiheuttaa purun. Hyökkäystilanteessa mahdollinen toinen maalimies on vähintään kolmen metrin etäisyydellä, jottei koiralle ole epäselvää kumpaa maalimiestä purra.
Etsintä, vartiointi ja kuljetus Koira lähetetään etsimään kentälle piiloutunut maalimies. Löydettyään maalimiehen, koira vartioi tätä. Koiran on haukahdettava ainakin kerran mutta käytännössä koira useimmiten opetetaan vartioimaan haukkuen. Etsinnän aikana haukkuminen on virhe. Tuomarin luvalla ohjaaja antaa koiralle käskyn seurata maalimiestä. Maalimies kuljettaa koiraa kentällä erilaisten esteiden yli ja yrittää kolmesti paeta koiralta. Koiran on purtava välittömästi pakenevaa maalimiestä, muutoin puru kuljetuksen aikana on virhe. Tuomarin merkistä ohjaaja lopettaa liikkeen ja kutsuu koiran luokseen. Etsintäaika on rajoitettu.
Objektin vartiointi Koira käsketään vartioimaan esinettä, joka voi olla melkein mitä tahansa mitä ohjaaja pystyy kantamaan ja joka on koiralle vaaraton. Vartioinnin aikana ohjaaja on piilossa ja koira toimii itsenäisesti. Maalimiehet yrittävät kolmesti varastaa objektin. Yhdessä yrityksessä käytetään apuvälineitä. Koiran on purtava maalimiehen ollessa lähellä ja irrotettava välittömästi maalimiehen pysähtyessä tai alkaessa poistua esineen läheisyydestä.

navigointikuva

Liikkeiden pisteytys

Liike mr I mr II mr III
Vapaana seuraaminen 6 6 6
Paikallaanolo 10 10 10
Ruoasta kieltäytyminen 5 10 10
Eteenmeno 12 12 12
Nouto 12 12 12
Asennonvaihdot 10 20 20
Tunnistusnouto - 15 15
Palisade 15 tai 15 tai 15
Pituushyppy 15 tai 15 15
Aitahyppy 15 20 20
Keppihyökkäys 50 40 50
Pako 50 30 30
Ohjaajan puolustaminen 30 30 30
Etsintä, vartiointi ja kuljetus - 40 40
Välinehyökkäys - 40 50
Pysäytetty pako - - 30
Objektin vartiointi - - 30
Maksimipisteet 200 300 400
Tulokseen vaadittavat pisteet 160 240 320

navigointikuva

Kuljetus
Harmaa Kettu Auroora